en promenad med svansjödrömmar…

160226_1

Jag tycker om att promenera och filosofera.

Andas frisk luft och känna solens strålar,

värma upp min vår-och sommartörstande kropp.

Jag har haft fem lediga dagar, fem fina dagar och nu känns det som tiden gick alldeles för fort. Den här tiden, dagarna såhär i början av året… har varit tuffa för en drömmare. Tuffa, märkliga, fina, lärorika och tidvis alldeles underbara. Förändringens vindar har svept förbi, klimatet blev tillfälligt kallt och något bortom min kontroll. Jag har läget under kontroll och det är hanterbart…

160226_2

Solen skiner tidvis och jag ser fram emot såväl dagen som morgondagen. Imorgon står det träna balett på schemat…. och varje gång jag passerar dammen där den här svanen bor kan jag inte låta bli att tänka Svansjön och Tjajkovskij…. och jag leker med tanken på att svanen är en förtrollad prins och jag är prinsessan som blir förälskad i svanen…

eller?

Tänk om det är som i Tjajkovskijs Svansjön där svanen är en prinsessa som blivit förtrollad av en elak trollpacka och en dag dyker det upp en prins som förälskar sig i denna svan…och det blir en märklig kärlekssaga eftersom det är högst ovanligt att unga prinsar förälskar sig i svanar…och sagan utvecklas till en kamp mellan ondska och kärlek<3

160226

Fredageftermiddag/kväll och tro det eller ej men just nu är det Gyllene Tiders, Ska vi älska, så ska vi älska till Buddy Holly som fyller vardagsrummet med ljud och alldeles strax tänder jag ljus, lagar till en delikat middag och nynnar, Viva La Vida…. det är många händelser i omlopp… såväl stora som små…och vet ni vad?

Våren Nalkas,

solen kommer att skina

och Framtiden kommer att bli Ljus

så Ljus att jag måste bära Solglasögon

(smiley och blink)

Ha det bäst!

160226_3

Kultur spelar roll

Ett begrepp som florerat i hetluften det senaste året är begreppet kultur. Det finns flera skäl till varför begreppet aktualiserats idag men det starkaste skälet just nu tycks vara det faktum att Sverige har tagit emot en omfattande mängd av nyinvandrade människor från olika kulturer, med olika kulturell bakgrund och detta leder till möten som kan orsaka såväl mindre som större kulturkrockar.

För en tid sedan fördes det i medier en debatt där det påstods att det inte finns något sådant som svensk kultur, samtidigt som några belyste att kultur inte spelar någon roll och andra belyste att vi faktiskt har en svensk kultur i Sverige. Begreppet kultur befinner sig onekligen i hetluften på många offentliga arenor runt om i landet. Jag tillhör den skara av människor som anser att det är en självklarhet att vi har något som kan benämnas som svensk kultur. Kultur har betydelse.

Begreppet kultur kommer av franskans culture som i sin tur kommer av latinets cultuʹra som står för  ’bearbetning’, ’odling’ och ’bildning’, vilket i sin tur kommer av begreppet  coʹlo som betyder  ’odla’. En kultur består av en grupp människor som delar gemensamma referensramar i form av sådant som inkluderar tex språk, beteendemönster, värderingar, religion, traditioner, seder, ritualer, klädsel, lekar, moraliska system, lagar, normer, litteratur, musik och konst.

Att urskilja värderingar och normer som råder inom en kultur kan vara svårt eftersom det är först när någon faller utanför ramarna och bryter normer och mönster som kulturen synliggörs. Några av de lagar och regler som gäller inom en kultur är nedtecknade, men detta gäller långt ifrån alla. Vi människor lär in beteenden genom att imitera och anpassa oss till omgivningen, desto mer observanta vi är på vår omgivning, desto mer socialt kompetenta betraktas vi vara. Kulturyttringar syns på många olika sätt genom hur vi människor agerar och förhåller oss till vår omgivning.

Kultur säger något om människan och med tanke på att människan alltid rör sig framåt, utvecklas och förändras så gäller detta även för kulturen. En kultur är visserligen djupt rotad men inte fast, en kultur förändras och utvecklas tillsammans med de människor som lever i kulturen. Kulturella förändringar sker långsamt. En kultur föds man oftast in i, man växer upp i och förhåller sig till den kultur man befinner sig i dagligen. Olika faktorer i ens omgivning påverkar ens benägenhet att utveckla den kultur man lever i. Jag menar att människan skapar kulturella referensramar därför att det underlättar vår vardag, och att ett samhälle som fungerar väl är ett tecken på att en god kultur skapats. Ett land där det finns välfärd och där människor mår bra består av strukturer som grundats på goda kulturella beslut, värderingar och grunder.

När ett land befinner sig i kris då är det något som gått galet i rådande kultur eftersom kulturen uppenbarligen skapat missnöje och felat någonstans på vägen. Då menar jag att det vore klokt att stanna upp och reflektera, kanske ta ett steg tillbaka och göra en inventering av befintlig fakta, analysera situationen och tolka med hjälp av olika teoretiska infallsvinklar och därefter dra någon form av slutsats kring hur man ska gå vidare.

Jag menar att kultur har betydelse och kulturell tillhörighet spelar roll för hur helheten i ett samhälle kan organiseras för att nå framgång. Ingen människa vill leva i ett samhälle som befinner sig i kris. Låt oss då vara tydliga och våga diskutera kulturella mönster och värderingar. Låt oss våga genomföra analyser som kan hjälpa oss att finna en gemensam strategi för att nå en framgångsrik kultur.

För mig är det lika självklart att svensk kultur finns som att svensk kultur genom åren utvecklats i takt med samhälleliga förändringar. Det är upp till oss att ta ställning till vilka  delar av vår kultur vi vill bevara och vilka delar vi vill förändra; ett visst mått av förändring kan vara bra. Vi måste dock vara medvetna om att förändringar som rör om allt för mycket i en gryta kan skapa förödande konsekvenser, därför bör vi i god tid ta ställning till vilken typ av förändringar vi är benägna att tro på för framtiden. Vi måste framförallt lyssna in eventuella konsekvenser innan vi drar förhastade slutsatser om vad som är rätt och fel. Allt har konsekvenser och kultur spelar roll!

Kultur kan precis som språk bygga broar eller skapa avgrunder och det är av största betydelse att vi med omsorg väljer hur och vart vi vill att broarna ska byggas för när vi väl tar vårt första steg på främmande mark kan det bli vårt sista om vi inte varit förutseende nog att i förväg uppskatta vilka risker som föreligger. Kultur spelar roll!

Christina Karlsson ©

 

Vad tänker du när du hör ordet finkultur?

160223_4

Jag njuter av mjuka februarilovsdagar och gissa om jag log för en stund sedan då jag i postlådan fann ett rykande färskt nummer av Konstvärlden. Just nu sitter jag här, dricker en kopp kaffe och bläddrar i årets första nummer. Jag äter rubriker, dricker bilder och njuter doften av en förunderlig konstvärld som består av allt från högt till obegripligt, fullständigt galet och alldeles underbart. I min värld är konsten en konstnärs idé om något som är så mycket mer än bara en avbild. Konsten representerar idéer, uttrycksformer, utveckling för framtiden och estetiska processer av allt från konst och utveckling till djupa insikter om liv och existens. Konst handlar om kommunikation; det finns en konstnär som uttrycker en idé och det finns en betraktare som nyfiket tolkar och analyserar med hjälp av referensramar. Människors referensramar består ofta av fler olikheter än likheter och därför blir våra tolkningar så in i vassen olika. Det en av oss ogillar, gillas av en annan…eller? Kan det vara så att vi alla faller för samma ideal?

160223

Jag fastnade för Caroline Törnholms artikel, Håller finkulturen på att försvinna? Hon skriver att finkulturen egentligen hade sin guldålder under mitten av 1800-talet när idén om en gemensam och personlighetsutvecklande bildning växte sig stark. Vidare säger hon att begreppet finkultur först uppstod under 1960-talet när en hierarkisk syn på kulturyttringar började ifrågasättas.

Hon refererar till Ingrid Elam, professor på Konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet, när hon skriver att ” /../ god konst, oavsett om man kallar den fin eller ful ska ha en utopisk dimension, genom att den uttrycker något som ännu inte finns i TT-telegrammen. Den ska ana något om framtiden som vi inte förmår att medvetet uppfatta. /../ här är finkulturens konstformer inte helt ute ur leken.”

160223_3

Vad är då finkultur ur mitt perspektiv sett? På fotografiet ovan skymtar det i vänster hörn en bild av Edgar Degas (1834- 1917) målning med titeln Dansöser i vitt. Måtten på det lilla verket är 53×65 cm. Värdet är desto större med tanke på att den enligt annan artikel i Konstvärlden värderats till 147 miljoner kronor. Den här typen av konst är vad jag sorterar in under benämningen finkultur. Jag tänker att konst som visas på etablerade konstinstitutioner kan sorteras in under benämningen finkultur. Men vad händer när vi börjar sälja och köpa kaffekoppar och brickor med fotografiskt tryck av Degas ballerinor? När artefakterna, dvs föremålen blir så populära att de söker sig hem till de stora massorna och blir en del av vår populärkultur? Några sträcker sig så långt att de benämner denna typen av massproducerade föremål som kitsch, och det som är kitschigt och populärkulturellt är det inte längre fint. Drömmen om den onåbara målningen blev till en bild på ett massproducerat föremål. Vi kan tycka om våra kitschiga små kaffebrickor och påminnas om det vackra originalet som hänger välbevakat på ett museum någonstans i världen. Vi kan tycka att våra kaffebrickor är fina men vi kan inte sortera in dem under begreppet finkultur; det skulle kunna liknas med att häda.

Finkultur är sådant som betraktas som fint (och här tänker jag att en smiley blink är befogad) och med tanke på att vi människor tänker så olika kan det vara klurigt att veta skillnaden mellan vad som verkligen är finkultur och  vad som förvandlats till wannabe-finkultur, dvs sådant som fortfarande är fint men inte tillräckligt fint för att tillhöra finkultur. Oftast har vi en inbyggd referens kring vad som är fult, men något begrepp som heter fulkultur har vi således inte; kanske beroende på att vi gärna inte vill placera in sådant som artefakter och människors smak i facket för fult. Vi människor är ju trots allt sociala varelser som föredrar att se det som är fint.

Hur vet vi då vad som är finkultur? Är det priset som avgör graden av att vara fin? Priset ger oss ofta en bild av graden av vad som är fint ur finkulturens ögon sett. Av denna anledning är det oftast lättare att placera historiska föremål i någon form av kulturtillhörighet; nutida konst kan vara svårare att värdera. Kanske är det så att konst behöver tid och det tar tid att upptäcka skillnaden mellan finkulturskonst och annan typ av konst. Kanske är det så att de olika konstinstitutionerna kan ses som vägledande eller kanske bör vi se med kritiska ögon på det som en självutnämnd elit presenterar?

Var står jag i frågan? Jag tänker att det är intressant att vi människor har behov att sortera in allt i olika genrer och fack av ute och inne. Jag tänker att det bor en estet i mitt hjärta, en estet som vuxit upp i en visuell kultur av allt och inget. Jag fascineras av sådant som är fint och innehåller djup av estetiska bilder och ord. Jag tycker om när konsten talar, väcker känslor och får mig att komma till nya insikter och får mig att resonera kring frågor jag aldrig tidigare tänkt. Jag kan mycket väl finna tillfredställelse i ett litet konstföremål skapat av någon som kallar sig glad amatör, men så länge det bara är jag och konstnären som känner till föremålet lär det knappast placeras i facket för etablerad finkultur. Nu blir det komplicerat och lättare att förstå varför det ibland är bra när en utvald elit valt vad som får kallas finkultur, eller?

Jag tycker om när möjligheterna för att frågorna blir fler än svaren är öppna och jag tänker att det är någonstans där jag befinner mig i min upplevelse av vad som är ren och autentisk finkultur av högsta klass. Finkultur är helt enkelt sådant som innehar ett kulturellt värde och ett kulturellt värde leder ofta vidare till ett ekonomisk värde.

Finkultur är helt enkelt sådant som är Fint!

Christina Karlsson ©

160223_1

 

Lek med tanken om en egen galjonsfigur. Hur skulle just din galjonsfigur se ut?

160103_0221_4

Vi har varit på Karlskronas marinmuseum och fascinerats av allt från historiska ubåtar och skepp till dessa mäktiga och konstfulla galjonsfigurer. Galjonsfiguren var inte enbart en symbol för makt och styrka; galjonsfiguren gav dessutom ett skydd mot allt ont som fanns på havets djup.

160103_0221_2

160103_0221

Här bjuds en bild av moder Svea som galjonsskulptur. Moder Sveas lejon som ingår i vårt svenska riksvapen är en symbol för makt och styrka. Hjälmen är inspirerad av antikens Minerva och Athena. Jag kan inte låta bli att fascineras av all denna visuella symbolik som använts av människor och för människor sedan tidernas begynnelse.

160103_0221_3

160103_0221_1

Om du skulle designa din egen galjonsfigur, vilken typ av symbolik skulle just du vilja uttrycka? Lek med tanken och skriv gärna en kommentar och berätta.

Vill du veta mer om galjonsfigurer så kolla in länken nedan (från Karlskrona Marinmuseums hemsida)

http://

https://vimeo.com/9397853

extremt hÖgt, eXtremt lÅgt och ootroligt Nära

“In the brightest hour of my darkest day”

“Heavy Metal Lover”

“Baby we were born this way”

“Scream”

“You wanna stay alive, better do what you can
So beat it, just beat it”

“Claim to fame
clamour for glamour”

“We are still kings & queens of the underground”

and

“I can’t believe it’s happening here”

but still

“Well it’s a great day to be alive”

***

”Haters don’t dance ’cause they don’t know how to deal with it”

<3

Allt handlar om Intertext

Intertextualitet är,

när texter talar till varandra

och det uppstår ett litet brus av betydelsebärande lager

som bär oss tillsammans

rakt in i framtidens förunderliga värld av litteratur

Begreppet intertextualitet är en litteraturteoretisk term som introducerades år 1969 av Julia Kristeva. Intertextualitet består av orden inter- och -text.

Intertextualitet handlar helt enkelt om att ingen text står isolerad utan ingår i ett nätverk av relationer till andra texter. Det fina med intertextualitet är att den egentligen tar form inom alla texter såsom bild, teater, film, musik, konst, kultur och… raka vägen in i hit till ditt och mitt eget lilla cyberspace….

*

Och här i mitt lilla forum, delar jag med mig av utvalda fraser ur min personliga idiolekt. Min idiolekt är resultatet av en salig potpourri av just mitt liv och mina erfarenheter.

Det händer att jag lyssnar på musik

och att jag känner mig som en svart häst

eller som en uggla

som ruvar på färgglada ägg.

“If you try and fail, get up again”

Just Like a Dark Horse

“You better lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go”

“Just shine your light like a beautiful star”

<3

 

Längtan

160216

Längtar efter lata dagar mitt ute i naturen. Längtar efter vitsippor, fågelkvitter och solsken. Längtar något alldeles intensivt… Agendan bubblar av överflöd, jag har lagt in en överväxel men det känns som om hastigheten kräver att speedas upp ännu mera…

Citat som handlar om att fånga dagen smakar dåtid, och kanske är just den där typen av citat ett tecken på att tiden alltid sprungit fortare än människor och kanske är det just precis därför vi människor är så vansinnigt fixerade vid triviala ting som tid, riktlinjer och klockslag….

Idag är det en ny dag, snart är det vår och jag önskar er alla en fin dag <3

 

 

Kärlek

160212

Jag tänker att kärlek är ett ovanligt vackert ord <3 Ordet kärlek består av två fria morfem. Ordet kärlek består av två självständiga ord, dvs två rotmorfem som tillsammans skapar ordet kärlek; och även om kärleken kan vara både blind och ganska närsynt så är det synnerligen fint att känna att man är kär och att livet innehåller inslag av lek. När vi talar om kärleken i bestämd form, dvs just när vi kryddar ordet med suffixet -en, dvs när vi säger kärleken; Det är precis då i det ögonblicket när vi använder oss av det lilla osjälvständiga grammatiska morfemet -en; det är just då vi vet vart vi riktar kärleken <3

Jag menar dock inte att man ska leka med någons känslor; gör man det är man inte kär och då försvinner hela kärleken långt bort från allt det här. Det jag menar är att man ska våga vara lekfull, våga experimentera och vara innovativ på ett kärleksfullt sätt. Våga tro på kunskap, våga tro på utveckling och våga tro på kärlek.

Och just nu när vi står inför en helg av deadlines, allahjärtansdagsfirande, gemenskap, ensamhet och tusenmiljoner andra galna och ogalna ting då är det särskilt betydelsefullt att sprida kärlek; kärlek som leder till styrka, kärlek som leder till kunskap och kärlek som leder till att människor kan ta makten över sina egna Liv.

Livet är ju trots allt både värdefullt, vackert och unikt <3

Christina Karlsson

Konsten att hålla en deadline <3

En deadline innebär att det finns ett sista datum för en viss prestation.

En deadline,

är en deadline – That´s a Fact!

Det är en konst,

att hålla en deadline –

och att hålla en deadline inger respekt!

*

Vi lever i ett välorganiserat samhälle, som har blivit just så här välorganiserat Tack vare  människor som uppbådat styrkan att hålla deadlines och prestera. Människor presterar som bäst när en deadline känns meningsfull och ger en framtida belöning i form av en vinst. Vinster kan se olika ut beroende på mening och mål…

Och nog finns det  mål och mening på vår färd,

men det är vägen som gör mödan värd.

Vägen

Målet

Leder framåt

Att hålla en deadline

innebär prestationer

Prestationer som ger oss Nycklar

<3

Med dessa nycklar

kan vi öppna nya dörrar

och utforska nya Möjligheter

Om vi griper Tag i våra deadlines,

med Liv, Lust och Engagemang

då är det högst troligt

att vi når våra Mål

och att känslan som infinner sig

blir till en estetisk process av kunskap

och Lust <3

Lust att lära

Lust att Leva

Lust att utvecklas

och Lust att hålla en deadline!

***

Christina Karlsson

 

ovisshet… och en hel del funderingar

160208_3

Helgen som passerade var besynnerlig på många olika sätt. Dagen idag var mestadels fin och kvällen som gick i konstens tecken var högst intressant; nu väntar en hel månads ovisshet. En månad av funderingar, ovisshet, osäkerhet och ett antal fjärilar i magen. Om det blir som jag önskar lär jag avslöja min hemlighet tids nog….om inte….tja…, då får jag väl ägna min uppmärksamhet åt något helt annat istället.

Imorgon är det en ny dag! Må väl och ha det fint alla ni där ute i bloggsfärens förunderliga land.<3

Tänker språk och smeker ord; vackra ord på vår jord

160206_4

ORD,

ord… det finns många,

på vår jord

Hur kan jag välja ett

Valet är inte lätt

Tänker

tills det blänker

av LitteraTur

känner Längtan, smeker språk

bokstäver

små gemener, med seriff

Hjärtan

kunskap, knopp

växer opp

estetik

utveckling

Snöflingedans, styrka, ser stjärnklar

himmel

en kristallsvart natt

stjärnhimmel

*

med

små vita kronblad

av snödroppar

det är grönt

och skönt

Smakar rosendröm

med vanilj

känner KärLek

tycker om att Leka

och att vara kär

KärLeka

Rosenknopp

Stjärnljus

Lilja

och en Ek

sommaräng

och glassMaräng

Lyckorus

lingonbus

blåbär, Solros

sjunger

nynnar en refräng

iskristall

snöflingedans

rosenberså

<3

160206

Ekologisk arganolja från Lyckeliv…

160130_2

I bloggsfären följer och kommunicerar jag med många kreativa själar. Människor som jag troligtvis aldrig hade mött om det inte vore tack vare den digitala utvecklingens framfart. En av de bloggar jag följt under en längre tid är till Vidas ära av Lycke. Under det senaste året har det varit relativt tyst på hennes blogg.

Jag har tittat in då och då  och plötsligt fanns där en uppdatering som gav en liten antydan om varför det varit tyst det senaste året. Hon har inte bara en bok på gång utan har dessutom startat ett litet företag. Om det är något jag beundrar så är det kreativa människor som finner möjligheterna och vågar ta steget. Och när Lycke skriver att arganoljan hon säljer är ekologisk och framställs på ett kvinnokooperativ i Marocco, känns det självklart att beställa en flaska och bilda mig en egen uppfattning. I fredags låg det en fin liten paket i brevlådan fint inpackad tillsammans med en personlig hälsning <3

Jag gillar designen på glasflaskan som Lycke valt för sin arganolja: den är enkel och klassiskt stilfull med en handskriven liten etikett som avslöjar flaskans innehåll. Idag har jag smörjt in mina vintertorra händer och känt hur de förvandlats till mjuka babylena nöjda händer och jag ser fram emot att lyssna in arganoljans signaler.

<3 Må Väl <3

160130_3