Kultur spelar roll

Ett begrepp som florerat i hetluften det senaste året är begreppet kultur. Det finns flera skäl till varför begreppet aktualiserats idag men det starkaste skälet just nu tycks vara det faktum att Sverige har tagit emot en omfattande mängd av nyinvandrade människor från olika kulturer, med olika kulturell bakgrund och detta leder till möten som kan orsaka såväl mindre som större kulturkrockar.

För en tid sedan fördes det i medier en debatt där det påstods att det inte finns något sådant som svensk kultur, samtidigt som några belyste att kultur inte spelar någon roll och andra belyste att vi faktiskt har en svensk kultur i Sverige. Begreppet kultur befinner sig onekligen i hetluften på många offentliga arenor runt om i landet. Jag tillhör den skara av människor som anser att det är en självklarhet att vi har något som kan benämnas som svensk kultur. Kultur har betydelse.

Begreppet kultur kommer av franskans culture som i sin tur kommer av latinets cultuʹra som står för  ’bearbetning’, ’odling’ och ’bildning’, vilket i sin tur kommer av begreppet  coʹlo som betyder  ’odla’. En kultur består av en grupp människor som delar gemensamma referensramar i form av sådant som inkluderar tex språk, beteendemönster, värderingar, religion, traditioner, seder, ritualer, klädsel, lekar, moraliska system, lagar, normer, litteratur, musik och konst.

Att urskilja värderingar och normer som råder inom en kultur kan vara svårt eftersom det är först när någon faller utanför ramarna och bryter normer och mönster som kulturen synliggörs. Några av de lagar och regler som gäller inom en kultur är nedtecknade, men detta gäller långt ifrån alla. Vi människor lär in beteenden genom att imitera och anpassa oss till omgivningen, desto mer observanta vi är på vår omgivning, desto mer socialt kompetenta betraktas vi vara. Kulturyttringar syns på många olika sätt genom hur vi människor agerar och förhåller oss till vår omgivning.

Kultur säger något om människan och med tanke på att människan alltid rör sig framåt, utvecklas och förändras så gäller detta även för kulturen. En kultur är visserligen djupt rotad men inte fast, en kultur förändras och utvecklas tillsammans med de människor som lever i kulturen. Kulturella förändringar sker långsamt. En kultur föds man oftast in i, man växer upp i och förhåller sig till den kultur man befinner sig i dagligen. Olika faktorer i ens omgivning påverkar ens benägenhet att utveckla den kultur man lever i. Jag menar att människan skapar kulturella referensramar därför att det underlättar vår vardag, och att ett samhälle som fungerar väl är ett tecken på att en god kultur skapats. Ett land där det finns välfärd och där människor mår bra består av strukturer som grundats på goda kulturella beslut, värderingar och grunder.

När ett land befinner sig i kris då är det något som gått galet i rådande kultur eftersom kulturen uppenbarligen skapat missnöje och felat någonstans på vägen. Då menar jag att det vore klokt att stanna upp och reflektera, kanske ta ett steg tillbaka och göra en inventering av befintlig fakta, analysera situationen och tolka med hjälp av olika teoretiska infallsvinklar och därefter dra någon form av slutsats kring hur man ska gå vidare.

Jag menar att kultur har betydelse och kulturell tillhörighet spelar roll för hur helheten i ett samhälle kan organiseras för att nå framgång. Ingen människa vill leva i ett samhälle som befinner sig i kris. Låt oss då vara tydliga och våga diskutera kulturella mönster och värderingar. Låt oss våga genomföra analyser som kan hjälpa oss att finna en gemensam strategi för att nå en framgångsrik kultur.

För mig är det lika självklart att svensk kultur finns som att svensk kultur genom åren utvecklats i takt med samhälleliga förändringar. Det är upp till oss att ta ställning till vilka  delar av vår kultur vi vill bevara och vilka delar vi vill förändra; ett visst mått av förändring kan vara bra. Vi måste dock vara medvetna om att förändringar som rör om allt för mycket i en gryta kan skapa förödande konsekvenser, därför bör vi i god tid ta ställning till vilken typ av förändringar vi är benägna att tro på för framtiden. Vi måste framförallt lyssna in eventuella konsekvenser innan vi drar förhastade slutsatser om vad som är rätt och fel. Allt har konsekvenser och kultur spelar roll!

Kultur kan precis som språk bygga broar eller skapa avgrunder och det är av största betydelse att vi med omsorg väljer hur och vart vi vill att broarna ska byggas för när vi väl tar vårt första steg på främmande mark kan det bli vårt sista om vi inte varit förutseende nog att i förväg uppskatta vilka risker som föreligger. Kultur spelar roll!

Christina Karlsson ©

 

10 svar på ”Kultur spelar roll

 1. Visst finns det en svensk kultur som är djupt förankrad och som behövs. Sedan är det så att kulturen förändras och påverkas av den utveckling som samhället genomgår. Det går liksom inte att undvika. Själv tycker jag att det är viktigt att den svenska kulturen får finnas som den är. Det motsätter inte att det finns andra kulturer med tanke på hur mångkulturellt vårt land faktiskt är. Men den svenska kulturen har en given plats tycker jag.

  Ha en bra dag!

  • Ja, vår svenska kultur är något vi borde få vara stolta över och prata om. Den bör även få stå i fokus även om vi är många kulturer som samsas om ytan i vårt land.

   Ha det gott! Kram

 2. Jag känner mig väldigt förvirrad eftersom jag inte är svensk och inte finsk längre heller. Visst finns det kulturella skillnader även dessa länderna emellan. När du har skrivit om kultur tidigare har jag tänkt på litteratur, bildkonst, musik etc. Men såklart är begreppet kultur bredare än så. Jag brukar även se olika religioner som olika kulturella uttryck för samma sak, andlighet.

  • Helt rätt att jag tidigare mest haft konst och litteratur i tankarna när jag skrivit om kultur. Men kultur är ett brett begrepp med många olika infallsvinklar och idag ville jag lägga fokus mer på vad vi menar när vi talar om en övergripande kultur kopplat mer till politik, geografi och religion/värderingar/moral.
   Min bästa kompis när jag gick i grundskolan var från Finland och jag tänker att våra kulturer ligger nära, många likheter i grundläggande värderingar, men precis som du skriver så finns det skillnader men det gör det å andra sidan inom en kultur också. Det här är ett område jag gillar att undersöka… så det lär bli fler inlägg om kultur framöver.

 3. Gillar dina reflektioner runt begreppet kultur. Visst finns det en svensk kultur, alla länder, områden, har kultur, kulturen förändras över tid. Vår kultur har förändrats en hel del sedan 1800-talet, massor om man jämför med 1000-talet osv. Ibland tycker jag mig tolka in att människor tror att ”kultur” är beständigt över tid, men så är det inte. Inte efter mitt tänkesätt.

  • Och jag tänker att det är just det som är fint med kultur, att den är föränderlig men precis som jag skriver bör man tänka på att inte låta förändringen rusa på för fort.
   Ha det gott!

 4. Det finns såklart kulturer i alla länder, något som också blandas upp och tar intryck ifrån andra kulturer…. Men grunden, trygg, stabil och en skatt att värna om. Kram

  • Ja, visst blir man förvånad när folk seriöst påstår något annat än att kultur finns?… Och Ja, vi bör verkligen värna om den skatt vi har i vårt lands kultur.
   Ha det fint! Kram

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *