Konstens betydelse

När man diskuterar konst med människor i allmänhet, inser man vilken oerhörd betydelse konsten faktiskt har i människors liv – genom hur människor förhåller sig till konsten. De flesta har en stark åsikt om var deras gräns går, för vad som är ett konstverk. Jag har träffat människor som gör sig så lustiga över performancekonst att de nästan skrattar ihjäl sig. Några tycker att konst är sådant som riktigt vackra landskapsmålningar, medan andra föredrar abstrakta målningar. Några fnyser på näsan åt amatörer, medan andra hyllar amatörernas skaparglädje. Somliga anser sig tillhöra den utvalda elit som har rätten att bedöma vad som är konst och vad som inte är konst. Konst väcker ofta starka känslor. Människor kan bli vansinnigt upprörda om deras kommun köper in en dyr skulptur som de inte alls finner estetiskt tilltalande.

Och här kommer vi in på en av de gemensamma nämnarna för människors uppfattning om konst. Konst ska vara estetiskt tilltalande! Men vad innebär estetik och var ska man dra gränsen för vad som är estetiskt tilltalande? En etablerad uppfattning är att estetiken har en speciell färg och form som tilltalar människor. Denna uppfattning har utvecklats vidare och idag handlar konst inte enbart om vad som är vackert att betrakta på bild utan även om tankar och idéer. Och nu blir det intressant eller svårt – beroende på om man är intresserad av konst eller inte. Konsten är ett språk och uttrycksmedel. Konsten är en del av den kultur vi lever i, och den kan framställas genom estetiska processer. Vad som är konst, går inte att sammanfatta i en mening. Konst handlar om att förmedla idéer och om vi analyserar de idéer konstnärer genom historien förmedlat kan man se att konsten ofta bidrar till att utveckla samhället!

– Nästa gång du passerar något som kan vara ett konstverk, stanna då upp. Fundera igenom vad det är som upprör eller attraherar dig och placera denna känsla i ett sammanhang av samhällets strukturer. Kanske är det så att konstverket förmedlar något mer än vad som kan uttryckas i ord, eller kanske är det så att konstverket får dig att våga uttrycka och diskutera, analysera och fundera över strukturer i samhället. Kanske blir detta ett underlag till angelägna diskussioner och gemenskap med andra. Kanske får konstverket dig till att fundera kring ditt eget liv, kring de stora frågorna om vad som egentligen är viktigt att kämpa för. Hur du vill leva ditt liv, och vilka problem du vill lägga ner kraft på att engagera dig i för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Konst kan också ge dig en avkopplande stund, då du överaskas av innehållet i ett konstverk som du stannar upp för att betrakta. Jag tänker så här – Konsten är magisk och med konsten i livet är man aldrig ensam!

Christina Karlsson

3 svar på ”Konstens betydelse

    • Tja, bland annat att konst är livsviktigt och bidrar till utvecklingen i samhället 🙂 och att konst är så mycket mer än ”bara” ett estetiskt föremål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *